6942 500081
Αρχικη / Υπηρεσιες

Κυκλοφορητες

Ο κυκλοφορητής είναι μια αντλία φυγοκεντρικού τύπου που κινείται με την βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταφέρει το νερό από το λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα και από αυτά ξανά πίσω στον λέβητα.

Οι κυκλοφορητές κυρίως χρησιμοποιούνται:

Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό.
Σε κλειστά βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας υγρών.
Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.
Σε αυτονομίες κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης.

Διάκριση κυκλοφορητών

Οι κυκλοφορητές ανάλογα με τον τρόπο λίπανσης τους διακρίνονται σε:
Υδρολίπαντους.
Ελαιολίπαντους.
Σήμερα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα υδρολίπαντους κυκλοφορητές.

Περιγραφή

Κάθε κυκλοφορητής αποτελείται από την φτερωτή πού είναι το τμήμα ώθησης, τον ηλεκτροκινητήρα που εξασφαλίζει την περιστροφή της φτερωτής, το κέλυφος όπου κινείται η φτερωτή και το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων.
Στους υδρολίπαντους κυκλοφορητές όλα τα περιστρεφόμενα μέρη βρέχονται από το νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτά. Το νερό λιπαίνει και ψύχει τον κυκλοφορητή.

Τα πλεονεκτήματα των υδρολίπαντων κυκλοφορητών είναι η αθόρυβη λειτουργία τους, η απλή κατασκευή τους και δεν χρειάζονται συντήρηση. Επίσης λόγω της μικρής αντίστασης δεν δημιουργούν εμπόδιο στην φυσική κυκλοφορία του νερού αν αυτοί χαλάσουν. Έτσι η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει με φυσική κυκλοφορία μέχρι να επισκευαστεί ο κυκλοφορητής.