6942 500081
Αρχικη / Υπηρεσιες

Γεωθερμια

Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων.

Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού, ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, ενώ συνήθως κυμαίνεται από 25οC μέχρι
360οC.

Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως αφορά στη θέρμανση θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις υδατοκαλλιέργειες, όπου εκτρέφονται υδρόβιοι οργανισμοί αλλά και για τηλεθέρμανση, δηλαδή θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων.

Όσον αφορά τα κτίρια τα οποία μπορούν να θερμανθούν μέσω μιας αντλίας γεωθερμίας, η αβαθής γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους κτίριο, ανεξαρτήτως μεγέθους και χρήσης: κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, θερμοκήπια, κ.ά.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του οικοπέδου που έχουμε στη διάθεσή μας;

Όπως προαναφέρθηκε, η γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τύπος του κυκλώματος στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου. Υπάρχουν 4 τύποι γεωθερμικών συστημάτων: ανοικτό γεωθερμικό σύστημα, κλειστό οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα, κλειστό κάθετο γεωθερμικό σύστημα, κλειστό κωνικό γεωθερμικό σύστημα. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του οικοπέδου για την εφαρμογή οριζόντιου συστήματος, και δεν υπάρχει και υπόγειο νερό για την εφαρμογή ανοικτού, πραγματοποιούνται τα εναλλακτικά σενάρια των κάθετων ή κωνικών γεωθερμικών συστημάτων.