6942 500081
Αρχικη / Υπηρεσιες

Εναλλακτες Θερμοτητας

Οι εναλλάκτες θερµότητας αέρα είναι συσκευές που τοποθετούνται στο δίκτυο εξαερισμού της εγκατάστασης.
Στις συσκευές αυτές ο απορριπτόμενος αέρας που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου,  προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος  επιτυγχάνοντας  με αυτόν τον τρόπο τον εξαερισμό του χώρου αλλά και μικρότερη ενέργεια για τον κλιματισμό του.
Οι εναλλάκτες θερµότητας βρίσκουν πολλές εφαρµογές σε όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς, ανάµεσα σε αυτούς εξέχουσα θέση έχουν η χηµική και η µεταλλουργική βιοµηχανία